• قم، بلوار شهید دل آذر (میدان پلیس)، بعداز کوچه24، مشاور املاک کریمی