در دیماه خرید و فروش ملک در قم افزایش یافته است.

مشاورین املاک معتبر قم معتقدند که در دیماه خرید و فروش ملک قدری رونق گرفته اما باز هم می توان گفت در رکود هستیم ولی از رکود ۱۰۰درصد خارج شده ایم.

کارشناسان ملک معتقدند در انتهای سال قدری وضعیت بازار ملک نسبت به انتهای سال گذشته بهتر خواهد بود.