در آذرماه ۱۳۹۶ باتوجه افزایش تعداد فروشندگان آپارتمان بویژه آپارتمان های نوساز در منطقه های مختلف بویژه در منطقه های زنبیل آباد، شهرک قدس و پردیسان و نبود خریدار واقعی به علت کاهش توان خرید و نبود نقدینگی در خریداران ملک قیمت آپارتمان کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش را با توجه به معاملات انجام شده در یکماه گذشته قابل رصد است.
در برخی معاملات انجام شده در یکماه گذشته بویژه در آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر، قیمت هر متر مربع تا یک میلیون تومان کمتر نسبت به قیمت سال قبل معامله شده است.
لازم به ذکر است در بیشتر معاملات انجام شده فروشنده پول لازم و خریدار دست به نقد بوده است.