• قم، بلوار شهید دل آذر (میدان پلیس)، بعداز کوچه24، مشاور املاک کریمی

قرارداد اجاره به شرط تملیک

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدمات اتحادیه صنف مشاورین املاک نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک  ماده ۱ : طرفین قرارداد  ۱-۱- موجر / موجرین           …
ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره ملک

 نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین                فرزند به شماره شناسنامه                            صادره از                    کد ملی                   متولد                ساکن           …
ادامه مطلب